2007/09/25

Badar, riure, innocència i il·lusió

Del catàleg de l'excel·lent exposició Educant infants, defensant els seus drets, que fins dijous està a l'Illa Diagonal:

Dret a la Innocència
Segurament t’hauran dit que a la vida hi ha coses molt importants. Algunes, però, fan
referència a un moment de la vida que no és el teu, per això volem recordar-te quatre coses realment serioses, que formen part del món de la infància i l’adolescència: Badar, riure, innocència i il·lusió. Deixa que t’acompanyin.
(...)
La infància i l’adolescència són uns moments molt interessants de viure.


Dret a la Descoberta
Els adults tenen tendència a la sobreprotecció, però tenir infants i joves en una bombolla de vidre implica negar-los la sensació de l’experimentació i la descoberta.
El risc a equivocar-se és necessari en tot procés de creixement. Tens dret a cercar, a fer preguntes, a buscar respostes i a experimentar.

No hay comentarios: